Първа Експертна конференция в сферата на мониторинга на радиоактивни замърсявания (видео)

30.05.2022Тита-Консулт

На 25 май 2022 г., в зала 205 на Физическия факултет (ФзФ) към Софийски университет (СУ) „Св. Кл. Охридски“ се проведе първата Експертна конференция на тема: „Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда. Готовност за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване“. Провеждането на подобна тематична конференция беше отдавнашна идея на Цветан Андреев (собственик на Тита-Консулт ООД), която сега успя да се реализира.

Превратностите на днешния ден (пандемия и война, напрежения и опасности, енергия и цени) провокираха провеждането на конференцията и обединиха усилията на Тита-Консулт ООД, ФзФ към СУ, Български атомен форум (Булатом), Българско ядрено дружество (БЯД) и неговата Младежка асоциация.


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/06/Otkrivane1-1200x675.jpg
Откриване на конференцията

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/05/I_Pastuhov_c-1200x675.jpg
Ивайло Пастухов

Конференцията протече съгласно предварително обявена Програма, в две секции:

  • Секция 1: Медът и жилото на ядрените и радиационни технологии. Крах или ренесанс на атомната енергия?
  • Секция 2: Йонизиращи лъчения и източници на радиоактивно замърсяване.

Представени бяха общо 10 доклада и презентации по различни теми, които предизвикаха интерес сред присъстващите, а той прерастна в допълнителни коментари на живо по време на кафе-паузите, обедната почивка и заключителната дискусия.

Изнесените доклади бяха:


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/05/Doklad2_c-1200x675.jpg

Очертаха се два основни проблема – Енергетиката и Кадрите. Те чакат своите Политически решения, а Експертите са готови да сътрудничат, за да бъдат решенията обосновани и дълновидни, приети и полезни за цялото общество.

 

Във връзка с последното, Организационният комитет се ангажира да обобщи поставените въпроси и изказаните мнения по време на конференцията, както и да ги изпрати официално до заинтересованите държавни институции. Дано ни чуят!

 

Конференцията регистрира около 100 участника, разпределени почти по равно между присъстващи в залата и онлайн, което показва интерес към темите не само сред хора от бранша, но и сред обществото.
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/05/Y_Andreev_c-1200x675.jpg
инж. Явор Андреев

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/05/C_Andreev_c-1200x675.jpg
Цветан Андреев

Видео от конференцията

Тита-Консулт стана на 28 години!

24.03.2022Тита-Консулт


На 22 март 2022 г., заедно с първа пролет, Тита-Консулт празнува и своя рожден ден!

След две години на ограничения, заради пандемичната обстановка, персоналът на Тита-Консулт се събра на фирмено тържество, послучай 28-мия рожден ден.

С кратко приветствено слово управителят Явор Андреев поздрави присъстващите и  благодари за личния принос на всеки за напредъка на фирмата.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/03/Theta_28BD_1-1200x900.jpg

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/03/Theta_28BD_Lyubo-1200x675.jpg

Поканени бяха едни от учредителите на Тита-Консулт – Веселин Константинов и Климент Бурин, а във фирмата продължават да работят все още други двама „ветерани“ – Любомир Минев и Димитър Мечков.

Те споделиха свои спомени от първите години на фирмата, а Климент Бурин прочете свои стихове за годишнината на Тита.

Благодарим им от сърце!


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/03/Theta_28BD_Klimo-1200x675.jpg

Като за празник, имаше почерпка и торта, наздравици и настроение…

Пожелахме си здраве и до скоро…на тийм-билдинг през май!

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/03/Theta_28BD_Vesko-1200x900.jpg

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/03/Theta_28BD_Outdoor-1200x900.jpg

Участие в 48-ма Национална конференция по физика

20.10.2020Тита-Консулт

На 2, 3 и 4 октомври 2020 г. в сградата на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ се проведе 48-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, на тема “Ядрената физика и енергетика в образованието по физика”.

Конференцията беше открита от председателя на Съюза на физиците проф. Ал. Драйшу, а председател на Организационния комитет за конференцията беше проф. И. Лалов. Поздравителни адреси имаше от Министерство на образованието и науката, БАН, АЯР, Съюз на учените и др.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/10/NKF-2-1200x675.jpg
Откриването

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/10/NKF-1-1200x675.jpg
Органа за контрол на Тита-Консулт

Ръководителят на Органа за контрол Ивайло Пастухов изнесе, в секция Висше образование, презентация на тема Съвременни приложения на ядрената физика за осигуряване на безопасност и сигурност, като запозна присъстващите с характеристиките и възможностите на една от системите, с които Органът разполага – гама-камерата POLARIS-HTM 2.0.  

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/10/NKF-3-1200x675.jpg
Представяне на Polaris-H 2.0

Тита-Консулт ООД, представена чрез своя Орган за контрол, беше сред съорганизаторите и участниците в тази конференция.  Членовете на Органа за контрол подготвиха щанд във фоайето на факултета с рекламни материали за дейността на фирмата, за представяните от нея доставчици на различно оборудване, специализирана литература, както и демонстрация на някои изпозвани уреди/системи за радиационен контрол.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/10/NKF-4-1200x675.jpg
Щандът на Тита-Консулт

На конференцията имаше учители и университетски преподаватели от учебни заведения от цялата страна. Заседанията бяха разпределени в секции Висше и Средно образование, имаше Младежка научна сесия и Постерно изложение, както и Поканени доклади с интересни заглавия.

Закриването на конференцията се състоя в Регионален исторически музей София (бивша Централна баня), с връчване на награди и беседа за историята на града.  


Тита-Консулт получи нови сертификати за СУК и СУЗБР

25.08.2020Тита-Консулт

В края на м. юли 2020 г. се проведе планов надзор на две от Системите за управление на Тита-Консулт – Система за управление на качеството (СУК) и Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР).

Този надзор беше първи след пресертификацията през 2019 г. на тези две системи по новите редакции на стандартите – ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018. Въпреки променения работен режим заради извънредната обстановка и новия проверяващ екип, проверката приключи успешно, без регистрирани несъответствия. Прецизиран беше обхватът на Системата за управление, като бяха включени и строително-монтажни работи, свързани с основните фирмени дейности.

Всичките ни сертификати и лицензии можете да разгледате тук.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/08/Сертификат_СУК_2020.jpg
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/08/Сертификат_СУЗБУТ_2020.jpg

FeverBlock – бързо и безопасно измерване на телесната температура на големи потоци от хора

22.07.2020Тита-Консулт


Тита-Консулт представи на българския пазар нов продукт за мониторинг на телесна температура на големи потоци от хора на водещия производител на системи за сигурност NUCTECH. Системата FeverBlock комбинира инфрачервена термо-визионна камера и мощни самообучаващи се алгоритми, за да предостави бързо и точно, безконтактно измерване на температурата на множество хора и да алармира в реално време, при преминаване на човек с температура, по-висока от нормалната.

Системата улавя инфрачервеното излъчване от лицата на хората, а алгоритмите за изчисление се адаптират, така че измерването да не се смущава от аксесоари, като лицеви маски или очила, както и от предмети с по-висока температура, като чаши с горещи напитки, зарядни батерии и др. FeverBlock се самокалибрира спрямо температурата на околната среда и така свежда грешката на измерването до ±0.3°C. Освен това, системата съобразява променящото се разстояние до обекта на измерване, което минимизира типичните отклонения при температурни измервания на движещи се обекти със стандартни инфрачервени камери.


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/07/Feverblock-2.png
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/07/Feverblock-1-1200x291.png

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/07/Nuctech-1-1200x134.png

FeverBlock e проектирана да работи успешно на места с големи потоци от хора, като летища, пристанища, спирки на градски транспорт, хотели, болници, заводи и предприятия от индустрията, молове и супермаркети. Благодарение на способността си в движение да измерва температурата на няколко човека едновременно, системата успява да мониторира 120 човека в минута, без това да създава опасност от заразяване на контролиращия персонал. FeverBlock има собствен компютър със специализиран софтуер и база данни, в която се записват само случаите надвишили алармените нива, а записаните резултати могат да се извеждат под формата на ценни статистики за ефективно управление на потенциални епидемии.


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/07/Feverblock-3.png

security-5285941_1920-1200x399.jpg

Тита-Консулт сертифицира Система за управление на информационната сигурност, съгласно стандарт ISO/IEC 27001:2017

19.06.2020Тита-Консулт


Тита-Консулт сертифицира Система за управление на сигурност на информацията (СУСИ) по стандарт ISO 27001


УРА, вече имаме Сертификат за СУСИ!

 От 2019г. Тита-Консулт ООД работи по приоритетната цел Разработване, въвеждане и Сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ), но поради различни причини, това все не се случваше.

От началото на 2020г., по настояване на Висшето ръководство, бяха предприети по-решителни стъпки и с помощта на консултантска фирма и мобилизацията на собствен персонал, нещата се получиха.

Новата система включва, както общите характеристики (процеси) на една Система за управление (СУ), така и много специфични изисквания (контроли) за Сигурността на информацията (СИ), и по този начин се формира цялата система СУСИ.

Под напрежение (заради кратките срокове), но отговорно и всеотдайно работи екип от трима специалисти (Отговорните лица за трите системи: СУСИ, СУЗБР и СУК). И така, колективният ум и усилия дадоха желания резултат!

В края на м. март, сертифицираща организация проведе одит (дистанционно) и Тита-Консулт получи добра оценка за извършеното, а в началото на м. май получи и желания Сертификат за съответствие на СУСИ с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

Поздравления за успеха! Честито на фирмата и персонала!

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/06/Certificate-ISO27001.jpg

Органа за контрол с разширен Обхват и нов Сертификат

02.04.2020Тита-Консулт

Органа за контрол с разширен Обхват и нов СертификатНа 28 и 29 ноември 2019г., представители на БСА (Българска служба за акредитация) извършиха Планов надзор и Разширяване обхвата на акредитация на ОРК (Орган за радиационен контрол) от вида С, на Тита-Консулт ООД.

Новите параметри на контрол са два:

  • Доза от гама, рентгеново и неутронно лъчение (важен параметър при радиационен контрол на здравни заведения, които извършват диагностика и лечение на различни заболявания);
  • Активност на гама-радионуклиди в различни материали (важен параметър за по-пълно охарактеризиране на взети проби/извадки от различни контролирани обекти, предимно индустриални).

Разширяването на Обхвата на акредитация на ОРК беше провокирано от търсенето на пазара и се надяваме, че така ще удовлетворяваме потребностите на все повече Клиенти.

В края на м. март 2020г., ОРК получи своя нов Сертификат за акредитация от БСА  и очаква своите нови Клиенти!

Повече информация за ОРК на Тита-Консулт можете да намерите тук, а за допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/04/Сертификат_ОРК.jpg

Тита-Консулт на кариерен форум в Лондон

14.03.2020Тита-Консулт

Участие на Тита-Консулт в

Кариерен форум на българи във Великобритания


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/03/Лондон-1-1200x901.jpg

Тази година Тита-Консулт ООД беше поканена да вземе участие в Кариерен форум за българи във Великобритания, организиран от Министерството на труда и социалната политика. Събитието се проведе на 7 март 2020 г. в Посолството на Република България в Лондон. Целта беше да се запознаят посетителите, чрез пряк контакт с работодателите, със състоянието на икономиката и пазара на труда в България, както и с новите финансови стимули за лица с висше образование, които биха искали да се върнат и реализират професионално в родината си.


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/03/Лондон-3-1-1200x1336.jpg

Представителите на Тита-Консулт изнесоха презентация, чрез която запознаха присъстващите с дейността на фирмата и възможностите за развитие, които тя предлага. Те успяха да създадат приятелската атмосфера и добро настроение, по време на срещите и разговорите с нашите сънародници там.

Голяма част от посетителите на форума проявиха интерес към фирмата, разпитваха много и оставиха свои автобиографии, в името на бъдещи взаимоотношения. Сред присъстващите имаше голямо разнообразие от специалисти по мениджмънт, право, финанси, инженерни и други науки.Този Кариерен форум в Лондон беше част от поредица планирани форуми в чужбина, за мотивиране и привличане на български граждани, учещи и работещи извън пределите на страната, да се върнат и намерят професионална реализация в България.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/03/Лондон-4-1.jpg

Тита-Консулт с нова сертификация по СУК и СУЗБР

13.09.2019Тита-Консулт

Тита-Консулт пресертифицира системите си за управление


Тита-Консулт получи нови Сертификати за пресертификация на Система за управление на качеството (СУК) и на Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), внедрени във фирмата.
„Новите Сертификати са резултат от голям обем свършена работа във фирмата и успешно приключил одит на „Сертификация“ ЕАД. Изключително се гордеем с тези сертификати, защото така изпълнихме една приоритетна за нас цел и продължаваме изграждането на Интегрирана система за управление (ИСУ)“, уточни отговорника по системите за управление в компанията Илза Андреева.
Тази година сертифицирането се извърши по най-новите версии на стандартите. За СУЗБР това е БДС ISO 45001:2018, а за СУК това е БДС EN ISO 9001:2015.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/11/СЕРТИФИКАТ_СУЗБР-370-01-019.jpg

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/11/СЕРТИФИКАТ_СУК-340-02-019.jpg

Обхватът на СУК включва:
– Проектиране/разработване, производство на продукт/предоставяне на услуга, консултации и експертни оценки, пълен инженеринг и управление на проекти в областта на радиационния контрол, радиационната защита, технологичния контрол и системите за сигурност;
– Измерване на радиационни параметри на работна, околна и жизнена среда, както и на проби от тях;
– Превоз на радиоактивни вещества и работа с източници на йонизиращи лъчения;
– Доставка, въвеждане в експлоатация, техническа поддръжка и ремонт на апаратура за радиационен и дозиметричен контрол; уреди за технологичен контрол, включително съдържащи източници на йонизиращи лъчения; рентгенови скенери за проверка на хора, превозни средства и багажи; уреди и системи за сигурност, контрол на достъпа и видеонаблюдение, комуникационно оборудване и др.
– Третиране на земни маси и утайки, рекултивация на терени и др.


Тита-Консулт предлага неутронна система за индустрията

14.05.2019Тита-Консулт

Тита-Консулт предлага

Неутронна система за измерване на влагосъдържаниеСистемата за измерване на влагосъдържание LB 350 на производителя Berthold се използва предимно в приложения, които не могат да бъдат осигурени чрез конвенционалните сензорни технологии, поради проводимостта или по-специално – химическите свойства на материала, който се измерва. „За непрекъснатото измерване на влажност на твърди вещества, LB 350 използва метода на забавяне на неутроните. При него се използва ефектът на неутронно разсейване, вследствие от взаимодействието на високоенергийните (бързи) неутрони и ядрата на водородните атоми в измервания материал“, поясняват от отдела за технологичен контрол.
Измервателната система се базира на източник, излъчващ облак от бързи неутрони. След тяхното взаимодействие с молекулите на водата в измервания материал, забавените неутрони се измерват със специален детектор, който е чувствителен само съм забавени неутрони. Тъй като броят на бавните неутрони съответства на съдържанието на водород, неутронната технология е надеждно техническо решение за измеране на влагосъдържанието в даден продукт.
„Неутронната технология не зависи от химичните или физични връзки между водните молекули в измервания обем“, коментира още специалистът в областта Мариела Младенова. „Тя не се влияе от температурата, налягането, проводимостта, цвета, киселинността, съдържанието на електролити или различните размери на частиците. Чрез нея дори съдържанието на дълбоко замръзнала вода може да бъде прецизно оценено“, допълниха експертите от компанията.
Измерването чрез системата LB 350 се реализира с инсталиране на дълбочинна сонда вътре в резервоара или на повърхностна сонда към стената на съда с измервания продукт, в зависимост от спецификата на приложението.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/11/001_theta-consult_lb350.jpg

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/11/index.jpg

Повърхностна сонда
Повърхностната сонда на LB 350 се монтира директно върху външната стена на бункера или контейнера. Тя има способността да облъчва стоманени стени с дебелина до 20 мм. Най-добра точност на измерване се постига чрез използване на специално проектираната от Berthold монтажна рамка, която се инсталира в отвор в стената. Монтажната рамка е изключително стабилна благодарение на износоустойчивата керамична повърхност и дава възможност за бърз и лесен монтаж на сондата.
Бункерна сонда
При варианта за вътрешен монтаж, сондата на LB 350 се монтира в потопяема тръба, изработена от стомана или керамика. Обикновено потопяемата тръба е поставена в изходната секция на бункера, така че сондата е напълно заобиколена от насипен материал. Благодарение на оптималното разположение на сондата вътре в материалния поток, се постига по-висока представителност на измерването.
Системата LB 350 е доказала надеждната си и изключително прецизна работа в множество трудни приложения, сред които измерване влажността на пясък в циментовата или стъкларската промишленост, както и при определяне на влажността на коксови и синтерови смеси.Офис

София, 1164                                           бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1680                                           кв. Манастирски ливади                   ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com