Кой трябва да има радиационен паспорт?

Радиационният паспорт е документ, който трябва да притежава лице, работещо в среда с йонизиращи лъчения. Предназначението му е да събира и съхранява данни за индивидуалното облъчване, медицинското заключение за работа в среда с йонизиращи лъчения и участието на работника в квалификационни курсове.

Радиационният паспорт е личен документ, в който регулярно се вписват получените от служителя дози от облъчване. Така работникът се запознава с дозовото си натоварване и информацията остава като архив за бъдещи справки.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/02/passports.jpg

Направете поръчка тук

Единична цена 18 лв. с ДДС

Общолв. с ДДС

Указания

Как се използва тази форма?


1. Посочете брой

на желаните от Вас радиационни паспорти

2. Въведете данни за фактура

име на фирма, ЕИК, адрес

3. Посочете начин на получаване

ако това е куриер посочете адрес за изпращане и телефон за контакт

4. Изпратете заявка

като натиснете бутона Изпрати


Офис

София, 1164, бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1404, кв. Манастирски ливади, ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. / факс.: 02 / 964 0950                моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com