25 години Тита-Консулт!

За четвърт век на българския пазар, Тита-Консулт се превърна в лидер в областта на радиационния контрол и радиационната защита.


Аеро-гама обследвания

Бързи спектрометрични обследвания на големи територии

Оценка на мощност на дозата и концентрация на естествени и техногенни радиоизотопи. Изготвяне на картограми и карти на радиологични параметри.

Радиационни измервания

от Акредитиран орган за контрол от вида С


Технологичен контрол

(от англ.) Process Control

Радиометрично, неинтрузивно, измерване на технологични характеристики


Сервиз на специализирана апаратура

Ремонт и поддръжка на преносима и стационарна апаратура за радиационен контрол


Тита се мести в нов офис

Вижте новия ни адрес и разгледайте сградата


Търсите радиационен паспорт?

За

Тита-Консулт ООД

в едно изречение


Пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита


Експертиза

Квалифицирани специалисти с доказан опит

Сигурност

Безопасността преди всичко
ALARA

Коректност

Качествена услуга в предвидените срокове


Услуги

в които Тита-Консулт ООД е доказала своя професионализъм

no more posts

Доставка на апаратура

предлагана на българския пазар от Тита-Консулт ООД

Тита-Консулт ООД доставя, въвежда в експлоатация, поддържа и сервизира специализирана апаратура, използвана в следните области:

  • Радиационен контрол
  • Технологичен контрол
  • Рентгенови системи
  • Системи за сигурност
Радиационен контрол

Пълен спектър от апаратура за радиационен контрол на водещи световни производители. Стационарни системи за радиационен контрол на големи товари, преносими инструменти за измерване на гама лъчение, алфа и бета замърсяване, персонална дозиметрия и др. Повече >>

 

Технологичен контрол

Технологичен контрол, но отново на базата на измерване на йонизиращо лъчение. Казано накратко,  контролиращата апартура представлява система източник-детектор и има редица предимства пред стандартните средства за контрол на технологични характеристики. Повече>>

Рентгенови системи

Системи за рентгеново сканиране на всякакви товари – от малки багажи и съдове за течности до цели камиони, влакове и контейнери. Автоматично разпознаване на различни материали и обекти на интерес. Повече >>

Системи за сигурност

Разработка и реализация на проекти за видеонаблюдение, контрол на достъп,

домофонни системи и сградна автоматизация.Офис

София, 1164, бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1404, кв. Манастирски ливади, ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. / факс.: 02 / 964 0950                моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com