Участие в 48-ма Национална конференция по физика

20.10.2020Тита-Консулт

На 2, 3 и 4 октомври 2020 г. в сградата на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ се проведе 48-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, на тема “Ядрената физика и енергетика в образованието по физика”.

Конференцията беше открита от председателя на Съюза на физиците проф. Ал. Драйшу, а председател на Организационния комитет за конференцията беше проф. И. Лалов. Поздравителни адреси имаше от Министерство на образованието и науката, БАН, АЯР, Съюз на учените и др.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/10/NKF-2-1200x675.jpg
Откриването

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/10/NKF-1-1200x675.jpg
Органа за контрол на Тита-Консулт

Ръководителят на Органа за контрол Ивайло Пастухов изнесе, в секция Висше образование, презентация на тема Съвременни приложения на ядрената физика за осигуряване на безопасност и сигурност, като запозна присъстващите с характеристиките и възможностите на една от системите, с които Органът разполага – гама-камерата POLARIS-HTM 2.0.  

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/10/NKF-3-1200x675.jpg
Представяне на Polaris-H 2.0

Тита-Консулт ООД, представена чрез своя Орган за контрол, беше сред съорганизаторите и участниците в тази конференция.  Членовете на Органа за контрол подготвиха щанд във фоайето на факултета с рекламни материали за дейността на фирмата, за представяните от нея доставчици на различно оборудване, специализирана литература, както и демонстрация на някои изпозвани уреди/системи за радиационен контрол.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/10/NKF-4-1200x675.jpg
Щандът на Тита-Консулт

На конференцията имаше учители и университетски преподаватели от учебни заведения от цялата страна. Заседанията бяха разпределени в секции Висше и Средно образование, имаше Младежка научна сесия и Постерно изложение, както и Поканени доклади с интересни заглавия.

Закриването на конференцията се състоя в Регионален исторически музей София (бивша Централна баня), с връчване на награди и беседа за историята на града.  


Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com