Участие на Тита-Консулт в Конференция на БУЛАТОМ 2023

14.07.2023Тита-Консулт

За поредна година Тита-Консулт взе активно участие в Международна ядрена конференция, организирана от Българския атомен форум (БУЛАТОМ), чрез 6-ма свои представители.
Традиционно, конференцията беше открита от Председателя на Българския атомен форум, Богомил Манчев. Последвалите поздравителни адреси (от Президента на България и Председателя на АЯР), както и презентациите на представители от различни посолства (Китай, Франция, Турция, Чехия, Румъния и др.), затвърдиха високото ниво на представителност и ангажираност за бъдещето на ядрената енергетика в България.
След официалното откриване, конференцията продължи своята работа по програма, в три секции („Перспективи в развитието, експлоатацията и поддръжката на ядрени съоръжения“, „Технологии и практики при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и „Бъдещето на ядрената енергетика в България“).

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2023/07/bulatom1-1200x900.jpg
Представяне

Тита-Консулт взе участие с две презентации и щанд.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2023/07/bulatom6-1200x900.jpg
Явор Андреев

Презентациите бяха на:
– Явор Андреев, Управител („Програма „Втора линия на защита” – Програма на Департамента по Енергетика на САЩ за контрол на трафика на ядрени материали, борба с ядрения и радиационен тероризъм и участието на България“);
– Цветан Андреев, сътрудник („Завещание и безхаберие – Исторически радиоактивни замърсявания в България, безхаберие на институциите“).
Втората презентация предизвика интерес от страна на г-жа Цветелина Пенкова (член на Европейския парламент), която впоследствие изпрати покана до Ц. Андреев за участие в Кръгла маса в Народното събрание („За силна и чиста европейска индустрия“).

На щанда бяха представени специализирана апаратура за радиационен контрол на наши партньори (Термо, Ортек, Бертолд и др.), която фирмата предлага на българския пазар, както и специализирана литература, която фирмата издава.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2023/07/bulatom3-1200x900.jpg
Цветан Андреев
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2023/07/bulatom13-1200x900.jpg
Цветан Андреев

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com