Тита-Консулт получи нови сертификати за СУК и СУЗБР

25.08.2020Тита-Консулт

В края на м. юли 2020 г. се проведе планов надзор на две от Системите за управление на Тита-Консулт – Система за управление на качеството (СУК) и Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР).

Този надзор беше първи след пресертификацията през 2019 г. на тези две системи по новите редакции на стандартите – ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018. Въпреки променения работен режим заради извънредната обстановка и новия проверяващ екип, проверката приключи успешно, без регистрирани несъответствия. Прецизиран беше обхватът на Системата за управление, като бяха включени и строително-монтажни работи, свързани с основните фирмени дейности.

Всичките ни сертификати и лицензии можете да разгледате тук.

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/08/Сертификат_СУК_2020.jpg
https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/08/Сертификат_СУЗБУТ_2020.jpg

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com