Транспортни услуги


Превоз на радиоактивни вещества


Тита-Консулт има дългогодишен опит в превоза на радиоактивни вещества. Съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, това са опасни товари от Клас 7.

От 2001 г. компанията притежава лицензия, издадена от Агенцията по ядрено регулиране (АЯР), която позволява превоза на радиоактивни вещества в различни опаковки (освободени опаковки, опаковки тип А, тип В(U), В(M) и тип С) от категории – I-бяла, II-жълта и III-жълта, с максимален транспортен индекс (TI) 5.

Тита-Консулт разполага с:

  • 3 консултанти по безопасност и
  • 12 водачи на МПС,

които са издържали успешно изпити пред Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА АА) и могат да извършват тази дейност.

Лицензираните превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари от Клас 7, са:

  • 4 товарни автомобила (полезен товар до 3.5 т) и
  • 1 бордови камион с кран (полезен товар до 5.5 т).

 

 

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/11/ЛИЦЕНЗИЯ_ПРЕВОЗ_РАВ-Т-5506.jpg

Лицензирани превозни средства


Пежо Боксер

MAN

Мерцедес 313


Тежка механизация

Описание и цени на извършваните услуги.

Komatsu

Камаз

MAN


Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com