Мониторинг на радиационно замърсяване в градска среда

Първа Експертна Конференция

Хибридно събитие, в което можете да се включите и онлайн. Очакваме Ви!

Аеро-гама обследвания

Бързи спектрометрични обследвания на големи територии

Оценка на мощност на дозата и концентрация на естествени и техногенни радиоизотопи. Изготвяне на картограми и карти на радиологични параметри.

Радиационни измервания

от Акредитиран орган за контрол от вида С


Технологичен контрол

(от англ.) Process Control

Радиометрично, неинтрузивно, измерване на технологични характеристики


Сервиз на специализирана апаратура

Ремонт и поддръжка на преносима и стационарна апаратура за радиационен контрол


FeverBlock

Тита Консулт предлага бързо и безопасно измерване на телесната температура на големи потоци от хора.


Търсите радиационен паспорт?

За

Тита-Консулт ООД

в едно изречение


Пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита


Експертиза

Квалифицирани специалисти с доказан опит

Сигурност

Безопасността преди всичко
ALARA

Коректност

Качествена услуга в предвидените сроковеДоставка на апаратура

предлагана на българския пазар от Тита-Консулт ООД

Тита-Консулт ООД доставя, въвежда в експлоатация, поддържа и сервизира специализирана апаратура, използвана в следните области:

  • Радиационен контрол
  • Технологичен контрол
  • Рентгенови системи
  • Системи за сигурност
Радиационен контрол

Пълен спектър от апаратура за радиационен контрол на водещи световни производители. Стационарни системи за радиационен контрол на големи товари, преносими инструменти за измерване на гама лъчение, алфа и бета замърсяване, персонална дозиметрия и др. Повече >>

 

Технологичен контрол

Технологичен контрол, но отново на базата на измерване на йонизиращо лъчение. Казано накратко,  контролиращата апартура представлява система източник-детектор и има редица предимства пред стандартните средства за контрол на технологични характеристики. Повече>>

Рентгенови системи

Системи за рентгеново сканиране на всякакви товари – от малки багажи и съдове за течности до цели камиони, влакове и контейнери. Автоматично разпознаване на различни материали и обекти на интерес. Повече >>

Системи за сигурност

Разработка и реализация на проекти за видеонаблюдение, контрол на достъп,

домофонни системи и сградна автоматизация.Офис

София, 1164                                           бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1680                                           кв. Манастирски ливади                   ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com