Тита-Консулт отпразнува 30-годишен юбилей

Тържеството бе уважено от много партньори и приятели на компанията  (снимки)

Тита-Консулт става на ЗО!

„Радиационният контрол и защита са нашата сила!“ (интервю)

Аеро-гама обследвания

Бързи спектрометрични обследвания на големи територии

Оценка на мощност на дозата и концентрация на естествени и техногенни радиоизотопи. Изготвяне на картограми и карти на радиологични параметри.

Радиационни измервания

от Акредитиран орган за контрол от вида С


Технологичен контрол

Process Control

Радиометрично, неинтрузивно, измерване на технологични характеристики


Сервиз на специализирана апаратура

Ремонт и поддръжка на преносима и стационарна апаратура за радиационен контрол


Търсите радиационен паспорт?

За

Тита-Консулт ООД

в едно изречение


Пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита


Експертиза

Квалифицирани специалисти с доказан опит

Сигурност

Безопасността преди всичко
ALARA

Коректност

Качествена услуга в предвидените сроковеДоставка на апаратура

предлагана на българския пазар от Тита-Консулт ООД

Тита-Консулт ООД доставя, въвежда в експлоатация, поддържа и сервизира специализирана апаратура, използвана в следните области:

  • Радиационен контрол
  • Технологичен контрол
  • Рентгенови системи
  • Системи за сигурност
Радиационен контрол

Широка гама от устройства за контрол на радиоактивността на водещи световни производители.

Стационарни системи, мобилни устройства, преносими дозиметри и радиометри, за измерване и контрол на всички параметри на йонизиращите лъчения. Гама лъчи, алфа и бета частици, неутрони. Концентрация на радионуклиди във въздух, води, почви, насипни материали, строителни конструкции, отпадъци. Концентрации на Радон.

Целотелестна активност, контрол на вътрешни постъпления.

Лична (индивидуална) дозиметрия и др.

Повече >>

 

Технологичен контрол

Технологичен контрол, но отново на базата на измерване на йонизиращо лъчение.

Казано накратко,  контролиращата апартура представлява система източник-детектор и има редица предимства пред стандартните средства за контрол на технологични характеристики. Повече>>

Рентгенови системи

Системи за рентгеново сканиране на всякакви товари – от малки багажи и съдове за течности до цели камиони, влакове и контейнери. Автоматично разпознаване на различни материали и обекти на интерес. Повече >>

Системи за сигурност

Разработка и реализация на проекти за видеонаблюдение, контрол на достъп,

домофонни системи и сградна автоматизация.Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com