Сервиз за специализирана апаратура


Сервизът на „Тита-Консулт“ ООД е специализиран в областта  на ядрената електроника. Извършва диагностика, ремонт и цялостно сервизно обслужване на преносима и стационарна апаратура за радиационен контрол; рентгенови системи; друга специализирана измервателна техника.

Осигурява поддръжка, настройка и калибриране на дозиметрична и спектрометрична апаратура.

Сервизните ни инженери са опитни специалисти и в електрониката, и в ядрената физика, а ремонтната ни база е оборудвана с модерна и високотехнологична техника. (Ако намирате тази работа за интересна и подходяща за Вас, погледнете тук)

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/05/123-600x630.jpg


Ремонтна база


Специализирани микроскопи

Професионални запояващи станции

Осцилоскопи и сигнални генератори

Reball / Reflow машини


Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com