Кой трябва да има радиационен паспорт?

Радиационният паспорт е документ, който трябва да притежава лице, работещо в среда с йонизиращи лъчения. Предназначението му е да събира и съхранява данни за индивидуалното облъчване, медицинското заключение за работа в среда с йонизиращи лъчения и участието на работника в квалификационни курсове.

Радиационният паспорт е личен документ, в който регулярно се вписват получените от служителя дози от облъчване. Така работникът се запознава с дозовото си натоварване и информацията остава като архив за бъдещи справки.

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/02/passports.jpg

Направете поръчка тук

Единична цена 18 лв. с ДДС

Общолв. с ДДС

Указания

Как се използва тази форма?


1. Посочете брой

на желаните от Вас радиационни паспорти

2. Изберете начин на плащане и въведете данни за фактура

име на фирма, ЕИК, адрес

3. Посочете начин на получаване

ако това е куриер посочете адрес за изпращане и телефон за контакт

4. Изпратете заявка

като натиснете бутона Изпрати


Данните, които подавате се обработват съгласно Политиката ни за поверителност и защита на лични данни.


Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com