Технологичен контрол


Доставка и поддръжка на апратура за технологичен контрол


Апаратура за извършване на контрол на технологични характеристики – ниво, плътност, концентрация и др.


Тенденциите в индустриалното развитие и автоматизацията на производствата налага разработването на изключително точна измервателна апаратура, работеща при екстремални условия. Тита-Консулт ООД предлага широка гама от уреди за технологичен контрол, последно поколение.

Системите за технологичен контрол, производство на Berthold Technologies GmbH, работят успешно в различни предприятия в химическата промишленост, нефто- и газодобивната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната промишленост, обработка на отпадъчни води, производството на енергия и др.

Безконтактното измерване гарантира надеждната им работа дори и при екстремални условия – високи температури, високо налягане, токсичност, корозионни среди и др.

Благодарение на външния монтаж, измервателните прибори могат да бъдат лесно инсталирани на съществуващи системи без прекъсване на процеса или модификация на инсталацията.

Компанията доставя, въвежда в експлоатация и поддържа радиоизотопни плътномери, нивомери, нивосигнализатори, системи за измерване на захарно съдържание, концентрация и др.

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2017/03/density-measurement-07-jpg-1200x1190.jpg

 • Нивосигнализация
 • Моментно ниво
 • Плътност
 • Концентрация
 • Поток
 • Влагосъдържание
Нивосигнализация

Радиометричните нивосигнализатори  намират широко приложение в индустрията, заради способността им

безотказно да известяват за достигнато ниско или високо ниво в различни съдове и резервоари.

 

Моментно ниво

Радиометричните нивомери се използват за непрекъснато наблюдение на моментното ниво в съда.

Наблюдаваният измервателен обхват може да варира от няколко милиметра до няколко десетки метра.

 

Плътност

Радиометричните плътномери се използват за измерване на плътност на всички течни и насипни материали,

включително силни кисели, алкални или солни разтвори и суспензии.

 

Концентрация

Използвайки най-новата технология за микровълново предаване могат да бъдат измерени: сухото вещество, Brix, концентрацията и водното съдържание.

Доказано е, че системите са изключително точни и надеждни – за  измерване на различни течности, както и за пасти и суспензии.

 

Поток

Радиометричните лентови везни се използва за измерване на масовия разход на пневматично транспортирани или свободно падащи материали.

Системите могат да бъдат инсталирани на различни механични, транспортни системи като лентови и верижни конвейри.

 

Влагосъдържание

За продължително измерване на влажност в твърди вещества се използва метода на забавяне на неутроните.

Инсталирането на неутронната сонда може да бъде реализирано по два начина, както на дълбочина в самия съд, така и на повърхността към стената на контейнера, съдържащ измервания продукт.

 


Тук можете да зададете Вашите въпроси, свързани с неинтрузивни системи за технологичен контрол. Можете да попитате за консултация или да заявите обслужване и поддръжка на съществуващи системи.

  Офис

  ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

  Контакти

  тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com