2020 / 07

FeverBlock – бързо и безопасно измерване на телесната температура на големи потоци от хора

22.07.2020Тита-Консулт


Тита-Консулт представи на българския пазар нов продукт за мониторинг на телесна температура на големи потоци от хора на водещия производител на системи за сигурност NUCTECH. Системата FeverBlock комбинира инфрачервена термо-визионна камера и мощни самообучаващи се алгоритми, за да предостави бързо и точно, безконтактно измерване на температурата на множество хора и да алармира в реално време, при преминаване на човек с температура, по-висока от нормалната.

Системата улавя инфрачервеното излъчване от лицата на хората, а алгоритмите за изчисление се адаптират, така че измерването да не се смущава от аксесоари, като лицеви маски или очила, както и от предмети с по-висока температура, като чаши с горещи напитки, зарядни батерии и др. FeverBlock се самокалибрира спрямо температурата на околната среда и така свежда грешката на измерването до ±0.3°C. Освен това, системата съобразява променящото се разстояние до обекта на измерване, което минимизира типичните отклонения при температурни измервания на движещи се обекти със стандартни инфрачервени камери.


https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/07/Feverblock-2.png
https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/07/Feverblock-1-1200x291.png

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/07/Nuctech-1-1200x134.png

FeverBlock e проектирана да работи успешно на места с големи потоци от хора, като летища, пристанища, спирки на градски транспорт, хотели, болници, заводи и предприятия от индустрията, молове и супермаркети. Благодарение на способността си в движение да измерва температурата на няколко човека едновременно, системата успява да мониторира 120 човека в минута, без това да създава опасност от заразяване на контролиращия персонал. FeverBlock има собствен компютър със специализиран софтуер и база данни, в която се записват само случаите надвишили алармените нива, а записаните резултати могат да се извеждат под формата на ценни статистики за ефективно управление на потенциални епидемии.


https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/07/Feverblock-3.png

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com