2020 / 06

security-5285941_1920-1200x399.jpg

Тита-Консулт сертифицира Система за управление на информационната сигурност, съгласно стандарт ISO/IEC 27001:2017

19.06.2020Тита-Консулт


Тита-Консулт сертифицира Система за управление на сигурност на информацията (СУСИ) по стандарт ISO 27001


УРА, вече имаме Сертификат за СУСИ!

 От 2019г. Тита-Консулт ООД работи по приоритетната цел Разработване, въвеждане и Сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ), но поради различни причини, това все не се случваше.

От началото на 2020г., по настояване на Висшето ръководство, бяха предприети по-решителни стъпки и с помощта на консултантска фирма и мобилизацията на собствен персонал, нещата се получиха.

Новата система включва, както общите характеристики (процеси) на една Система за управление (СУ), така и много специфични изисквания (контроли) за Сигурността на информацията (СИ), и по този начин се формира цялата система СУСИ.

Под напрежение (заради кратките срокове), но отговорно и всеотдайно работи екип от трима специалисти (Отговорните лица за трите системи: СУСИ, СУЗБР и СУК). И така, колективният ум и усилия дадоха желания резултат!

В края на м. март, сертифицираща организация проведе одит (дистанционно) и Тита-Консулт получи добра оценка за извършеното, а в началото на м. май получи и желания Сертификат за съответствие на СУСИ с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2017.

Поздравления за успеха! Честито на фирмата и персонала!

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2020/06/Certificate-ISO27001.jpg

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com