Доставка на ИЙЛТита-Консулт има дългогодишен опит в доставката на източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) за научни, медицински, лабораторни, технологични (индустриални) и др. приложения. Това е възможно, благодарение на добрите контакти с някои от най-големите производители в света. С многобройните си успешно извършени доставки сме спечелили доверието на редица партньори.

Предлагаме сертифицирани източници за калибриране и контрол на качеството на различна спектрометрична, дозиметрична и радиометрична апаратура, проследими до национални еталони. ИЙЛ включват голямо разнообразие от радионуклиди и могат да са в различни геометри (точкови, плоски, обемни и др.), физични състояния (твърди, течни и газообразни), химични съединения и матрици (органични и неорганични). Възможно е предлаганите ИЙЛ да се изготвят и по спецификация на клиента.


https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/rad_sign.jpg

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.
https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/rad_source.jpg

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com