2022 / 05

Първа Експертна конференция в сферата на мониторинга на радиоактивни замърсявания (видео)

30.05.2022Тита-Консулт

На 25 май 2022 г., в зала 205 на Физическия факултет (ФзФ) към Софийски университет (СУ) „Св. Кл. Охридски“ се проведе първата Експертна конференция на тема: „Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда. Готовност за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване“. Провеждането на подобна тематична конференция беше отдавнашна идея на Цветан Андреев (собственик на Тита-Консулт ООД), която сега успя да се реализира.

Превратностите на днешния ден (пандемия и война, напрежения и опасности, енергия и цени) провокираха провеждането на конференцията и обединиха усилията на Тита-Консулт ООД, ФзФ към СУ, Български атомен форум (Булатом), Българско ядрено дружество (БЯД) и неговата Младежка асоциация.


https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/06/Otkrivane1-1200x675.jpg
Откриване на конференцията

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/05/I_Pastuhov_c-1200x675.jpg
Ивайло Пастухов

Конференцията протече съгласно предварително обявена Програма, в две секции:

  • Секция 1: Медът и жилото на ядрените и радиационни технологии. Крах или ренесанс на атомната енергия?
  • Секция 2: Йонизиращи лъчения и източници на радиоактивно замърсяване.

Представени бяха общо 10 доклада и презентации по различни теми, които предизвикаха интерес сред присъстващите, а той прерастна в допълнителни коментари на живо по време на кафе-паузите, обедната почивка и заключителната дискусия.

Изнесените доклади бяха:


https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/05/Doklad2_c-1200x675.jpg

Очертаха се два основни проблема – Енергетиката и Кадрите. Те чакат своите Политически решения, а Експертите са готови да сътрудничат, за да бъдат решенията обосновани и дълновидни, приети и полезни за цялото общество.

 

Във връзка с последното, Организационният комитет се ангажира да обобщи поставените въпроси и изказаните мнения по време на конференцията, както и да ги изпрати официално до заинтересованите държавни институции. Дано ни чуят!

 

Конференцията регистрира около 100 участника, разпределени почти по равно между присъстващи в залата и онлайн, което показва интерес към темите не само сред хора от бранша, но и сред обществото.
https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/05/Y_Andreev_c-1200x675.jpg
инж. Явор Андреев

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/05/C_Andreev_c-1200x675.jpg
Цветан Андреев

Видео от конференцията

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com