2019 / 05

Тита-Консулт предлага неутронна система за индустрията

14.05.2019Тита-Консулт

Тита-Консулт предлага

Неутронна система за измерване на влагосъдържаниеСистемата за измерване на влагосъдържание LB 350 на производителя Berthold се използва предимно в приложения, които не могат да бъдат осигурени чрез конвенционалните сензорни технологии, поради проводимостта или по-специално – химическите свойства на материала, който се измерва. „За непрекъснатото измерване на влажност на твърди вещества, LB 350 използва метода на забавяне на неутроните. При него се използва ефектът на неутронно разсейване, вследствие от взаимодействието на високоенергийните (бързи) неутрони и ядрата на водородните атоми в измервания материал“, поясняват от отдела за технологичен контрол.
Измервателната система се базира на източник, излъчващ облак от бързи неутрони. След тяхното взаимодействие с молекулите на водата в измервания материал, забавените неутрони се измерват със специален детектор, който е чувствителен само съм забавени неутрони. Тъй като броят на бавните неутрони съответства на съдържанието на водород, неутронната технология е надеждно техническо решение за измеране на влагосъдържанието в даден продукт.
„Неутронната технология не зависи от химичните или физични връзки между водните молекули в измервания обем“, коментира още специалистът в областта Мариела Младенова. „Тя не се влияе от температурата, налягането, проводимостта, цвета, киселинността, съдържанието на електролити или различните размери на частиците. Чрез нея дори съдържанието на дълбоко замръзнала вода може да бъде прецизно оценено“, допълниха експертите от компанията.
Измерването чрез системата LB 350 се реализира с инсталиране на дълбочинна сонда вътре в резервоара или на повърхностна сонда към стената на съда с измервания продукт, в зависимост от спецификата на приложението.

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/11/001_theta-consult_lb350.jpg

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/11/index.jpg

Повърхностна сонда
Повърхностната сонда на LB 350 се монтира директно върху външната стена на бункера или контейнера. Тя има способността да облъчва стоманени стени с дебелина до 20 мм. Най-добра точност на измерване се постига чрез използване на специално проектираната от Berthold монтажна рамка, която се инсталира в отвор в стената. Монтажната рамка е изключително стабилна благодарение на износоустойчивата керамична повърхност и дава възможност за бърз и лесен монтаж на сондата.
Бункерна сонда
При варианта за вътрешен монтаж, сондата на LB 350 се монтира в потопяема тръба, изработена от стомана или керамика. Обикновено потопяемата тръба е поставена в изходната секция на бункера, така че сондата е напълно заобиколена от насипен материал. Благодарение на оптималното разположение на сондата вътре в материалния поток, се постига по-висока представителност на измерването.
Системата LB 350 е доказала надеждната си и изключително прецизна работа в множество трудни приложения, сред които измерване влажността на пясък в циментовата или стъкларската промишленост, както и при определяне на влажността на коксови и синтерови смеси.Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com