Апаратура за радиационен контрол


Тита-Консулт ООД предлага консултации, проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на богата гама от апарати и системи за радиационен контрол и дозиметрия:

  • Системи за радиационен контрол на хора, автомобили, влакове и товари;
  • Системи за радиационен контрол и мониторинг на помещения, индустриални обекти и околна среда;
  • Широка гама преносими прибори за радиационен контрол – радиометри, дозиметри, радиоизотопни идентификатори, уреди за повърхностно замърсяване и др.;
  • Индивидуални електронни дозиметри, TLD и OSL системи;
  • Алфа – спектрометрични системи;
  • Преносими, преместваеми и стационарни гама – спектрометрични системи с полупроводникови германиеви детектори (HPGe);
  • Охлаждани системи с азот, електричество или хибридни;
  • Алфа-бета ръчни и автоматични нискофонови броячи;

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/RPM.jpg

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/thermo_count.jpg

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/automess_count.jpg

https://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/ped_rpm.jpg

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com