Ремонт на специализирана апаратура

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/05/123-600x630.jpg
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/05/HMO3004_SERIES_01_wide.png
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/05/stereo-microscope-sm-1ts-144s-m_2000.jpg
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/05/JBC_Rework_narrow.jpg

Project: Ремонт на специализирана апаратура

Title:

Description:

Ремонт на специализирана апаратура

123-600x630
HMO3004_SERIES_01_wide
stereo-microscope-sm-1ts-144s-m_2000
JBC_Rework_narrow

Сервизът на Фирма „Тита-Консулт“ ООД е специализирана в областта на електрониката и по-специално в областта на ядрената електроника. Фирмата предлага гаранционна поддръжка, извънгаранционна поддръжка, ремонт и цялостно сервизно обслужване на преносима и стационарна апаратура за радиационен контрол, както и на рентгенови системи. „Тита-Консулт“ ООД разполага с високо квалифициран персонал от инженери, ядрени и атомни физици, както и с напълно оборудвана сервизна база с високотехнологична измервателна техника, електронна апаратура и инструменти. Персоналът на фирмата е преминал различни видове обучения за поддръжка и ремонт на специализираната апаратура от голяма част от производителите на такава, като е сертифициран със съответните сертификата. Фирмата има дългогодишен опит в поддръжката и ремонта, както на стационарни радиационни портални монитори за измерване на хора, моторни превозни средства, багаж и всички видове преносими уреди за радиационен контрол, така и на рентгенови системи за контрол на камиони, леки коли и багажи.

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com