English (United Kingdom)
ЗА НАС

   „ТИТА-КОНСУЛТ” ООД е регистрирана на 22.03.1994г. в Софийски градски съд и е вписана в Регистъра на търговските дружества като Дружество с ограничена отговорност, със седалище гр. София 1505, ул. „Проф. Джовани Горини” № 6.

Днес, седалище и адрес на управление на фирмата е гр. София 1164, бул. „Джеймс Баучер” № 5А.

Дружеството има офиси в:

–  гр. София - бул. „Джеймс Баучер” № 5A;

–  гр. Козлодуй - площадка на АЕЦ Козлодуй;

За официална кореспонденция се използва адреса на управление в гр. София (Централен офис).

   Създател/основател и пръв ръководител на „ТИТА-КОНСУЛТ” ООД е българският учен проф. дфн Цветан Бончев Василев, дългогодишен преподавател и ръководител катедра Атомна физика във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”.

   От тогава и до днес продължава ползотворното сътрудничество между специалистите на Дружеството и научните работници на Университета.

   В началото усилията са насочени към изследване на последиците от Чернобилската авария, а след това към решаване на важни проблеми в АЕЦ Козлодуй.

   В последно време списъкът на партньорите и обхватът на дейностите са доста разширени, но областта на интерес си остава същата – радиоактивността/радиацията (радиационен контрол, радиационно обследване, работа с източници на йонизиращи лъчения, превоз на радиоактивни вещества, радиационна защита и всичко, свързано с тях).

   В своята повече от 20-годишна история „ТИТА-КОНСУЛТ” ООД се утвърди като надежден и предпочитан партньор в бранша.

   В момента Дружеството се представлява и ръководи от Управителя Цветан Иванов Андреев, работил 33 години в областта на радиационната защита на АЕЦ Козлодуй.

„Решаваме всякакви въпроси, свързани с радиоактивността!”
1 Орган за контрол
2 СТРУКТУРА
3 СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЗИИ
4 РЕФЕРЕНЦИИ
5 ЧЛЕНСТВО
6 СПОНСОРСТВО


последна промяна
23-11-2018
-->