Часът на Тита


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2021/05/cover.jpg

Какво е „Часът на Тита„?


Краткият отговор на този въпрос е „Образователна поредица от презентации и дискусии по различни въпроси на радиационната защита и ядрените технологии”.

„Часът на Тита” е инициатива на Ръководството на Тита-Консулт ООД, която стартира в началото на 2021г. като вътрешно-фирмено събитие.

Целта е да се популяризират знания в областта на радиационната защита, като се започне от исторически факти за откриване на радиоактивността и се стигне до съвременни методи за радиационен контрол, метрология на йонизиращите лъчения, ядрените технологии и безопасността, аварийни събития, нормативни актове и др., т.е. широк спектър от важни теми.

Освен знания, „Часът на Тита” ще поставя въпроси, ще търси отговори и ще провокира дискусии. Именно затова, целта е да се привличат заинтересовани лица и външни организации, които имат отношение към разглежданите теми. Те могат да участват като слушатели, да представят свои материали, да се включват в дискусии и да помагат при решаването на спорни въпроси. Така фирмените специалисти ще намерят свои колеги-съмишленици, а колективният ум и съвместните действия несъмнено ще доведат до по-добри резултати.


Поради служебни ангажименти на служителите на Тита-Консулт, онлайн семинарът „Часът на Тита“ тази седмица няма да се състои.

 

Издание №23 ще се проведе следващата седмица в петък на 25.06.

Очаквайте подробности!


Как можете да се включите?


„Часът на Тита” се провежда в on-line платформата Teams всеки петък, от 16:00 до 17:00 часа, и Вие можете да се включите в него като подадете e-mail адрес във формата по-долу, а ние ще Ви изпратим покана за достъп. Платформата е достъпна както през специализирано приложение, така и през уеб-браузър.
  Офис

  София, 1164                                           бул. Джеймс Баучер, № 5А

  Нов офис

  София, 1680                                           кв. Манастирски ливади                   ул. Лъвски рид, № 20

  Контакти

  тел. / факс.: 02 / 964 0950                моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com