Часът на Тита


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2021/05/cover.jpg

Какво е „Часът на Тита„?


Краткият отговор на този въпрос е „Образователна поредица от презентации и дискусии по различни въпроси на радиационната защита и ядрените технологии”.

„Часът на Тита” е инициатива на Ръководството на Тита-Консулт ООД, която стартира в началото на 2021г. като вътрешно-фирмено събитие.

Целта е да се популяризират знания в областта на радиационната защита, като се започне от исторически факти за откриване на радиоактивността и се стигне до съвременни методи за радиационен контрол, метрология на йонизиращите лъчения, ядрените технологии и безопасността, аварийни събития, нормативни актове и др., т.е. широк спектър от важни теми.

Освен знания, „Часът на Тита” ще поставя въпроси, ще търси отговори и ще провокира дискусии. Именно затова, целта е да се привличат заинтересовани лица и външни организации, които имат отношение към разглежданите теми. Те могат да участват като слушатели, да представят свои материали, да се включват в дискусии и да помагат при решаването на спорни въпроси. Така фирмените специалисти ще намерят свои колеги-съмишленици, а колективният ум и съвместните действия несъмнено ще доведат до по-добри резултати.


Първият „сезон“ на Часът на Тита приключи!

Големи благодарности на всички, които по един или друг начин подпомогнаха началото на тази инициатива!

Сега излизаме в летен отпуск и се връщаме отново наесен с нови сили и идеи.

Хубаво и ползотворно лято!Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com