Референции


Гранична Полиция

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/02/GRANICHNA-POLICIQ-SERVIZ-1200x1695.jpg

Лукойл

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/02/Референция-Лукойл-1200x1695.jpg

АЕЦ Козлодуй

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/02/Референция-АЕЦ-Доставка-еталонно-оборудване_14.06.16-1200x1699.jpg

Национален център по радиобиология и радиационна защита

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/02/REFERENCIQ-НЦРРЗ-TLD-1200x1695.jpg

Министерство на околната среда и водите

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/02/Референция-ИАОС-сервиз-1200x1698.jpg

Софийски университет

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/02/Референция-СУ-1200x1695.jpg

NUCTECH

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/02/Referenciq-Nuctech-dostavka_Page_1-1200x1695.jpg

СТОМАНА ИНДЪСТРИ

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/02/Референция-Стомана-1200x1697.jpg

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com