Визуализиращ гама-спектрометър

Polaris-H™ 2.0

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/03/Polaris-H.png

Polaris-H™ 2.0 с прикрепен таблет и защитна рамка с ръкохватки

Polaris-H™ 2.0 е портативен уред за идентифициране, локализиране и количествено определяне на гама-радиоактивни нуклиди.

Уредът включва:

  • спектрометричен детектор CZT (CdZnTe) с обем 6 cm3, разделителна способност (FWHM) ≤ 1,1 % за 662 кеV, енергиен диапазон от 50 кеV до 3 MeV, телесен ъгъл за регистриране на гама-квантите – 4π, пикселизиран електрод за определяне на посоката от която идва гама-квантът;

  • таблет с възможност за фиксиране към уреда с дисплей 1280х800 пиксела за наблюдаване на спектъра по време на измерване;
  • оптична камера със зрителен ъгъл >162° хоризонтален и  >122° вертикален;
  • лазер Class 2 за определяне на дистанцията до наблюдавания обект.
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/03/Polaris-H2.png

Апаратурен спектър на няколко нуклида


Илюстрация на някои от възможностите на Polaris-H™ 2.0

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/03/Polaris-H3-e1520606926392.png

Определя посоката към точков източник с точност ± 1 ° във всички посоки

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/03/Polaris-H4.png

Различава два еднакви точкови източника на разстояние 20° един от друг


Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com