Мобилна система за охарактеризиране на опаковани радиоактивни отпадъци

ISO-CART-85

ISO-CART™-85 е мобилна система за охарактеризиране на радиоактивни отпадъци с помощта на гама-спектрометрия с висока разделителна способност. Посредством използването на детектор от свръх чист германий (HPGe) с голяма площ, висока разделителна способност и модулен колиматор,  системата ISO-CART™-85 позволява, при полеви условия, за разумно време (часове), да се достигнат нивата за освобождаване на голям брой гама-нуклиди.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/03/ISO-CART1.jpg
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/03/ISO-CART.jpg

Новата система ISO-CART™-II позволява, с помощта на допълнителна оловна защита,  системата да работи като „полева лаборатория“ за измерване проби в геометрия „цилиндър“ с обем до 1 литър.

Германиевият детектор се доставя в един самостоятелен блок ORTEC IDM-200-V, който включва цифров гама-спектрометър с 16000 канален анализатор и криостат с електрическо охлаждане използващо цикъла на Stirling. Системите в блока са разработени специално за ниска електрическа консумация и това позволява, с помощта на вграденият в блока акумулатор, охладеният детектор и гама-спектрометъра, да работят самостоятелно в полеви условия, без външно захранване, повече от 3 часа.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/03/ISO-CART2.jpg
http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2018/03/ISO-CART3.jpg

 ISO-CART™-II е оптимизирана стабилна, здрава но лека конструкция, която позволява необходимата конфигурация лесно да се сглобява или разглобява. Височината на детектора над повърхността на която е разположен може лесно да се променя. Трите колиматора позволяват да се променя телесния ъгъл под който детекторът „вижда“ обекта. След сглобяването на системата детектор/колиматор, детекторът може да се завърта и фиксира около оста си в рамките на 360°.

Системата ISO-CART™-II е снабдена с лесен за използване софтуер ISOPLUS на базата на Gamma Vision, който позволява качествен и количествен анализ на гама-нуклидите в изследвания обект. Използваната методология се основава на огромен брой (хиляди) изследвания на голямо обемни контейнери с радиоактивни отпадъци публикувани от Department of Energy на САЩ и на методи разработен от Energy Measurement Laboratory на САЩ при изследване на замърсени повърхности и почви с големи размери. В ISOPLUS са вградени следните геометрии: куб/паралелепипед, варел, тръба, повърхност/почва. Първичната (основната) калибровка на детектора се извършва с еталонен точков източник проследим до национален еталон включващ подходящ коктейл от гама-излъчващи нуклиди. Създадени са подходящи тимплети, които улесняват описването на конкретните условия на измерване: параметрите на конкретния детектор, параметрите на изследвания обект, разстоянието детектор-обект и пр.. Моделът се базира на т.н. „точка-ядро“ (“point-kernel”) метод, при който, обектът се разделя на голям брой елементи и техният принос в общия спектър се пресмята и сумира. Получените резултати, които включват и необходимата информация за измервания обект (вид, размери, тегло, съдържание и пр.) могат да се отпечатат или архивират.

Представа за възможностите на системата по параметърът МДК (Минимално Детектируемата Концентрация) могат да се получат от следните данни:

ОбектНуклидМДК [Bq/kg]
 Бутилка 1 литър с отпадък с плътност 0,3 – 0,4 g/cm3 и време на измерване 2000 сек.

Cs-137

Co-60

3,5

4,4

 Контейнер с отпадък с плътност 0,3 – 0,4 g/cm3 и време на измерване 2000 сек.

Cs-137

Co-60

 2 – 4

2,5 – 5,5

 

Офис

ул. Лъвски рид, № 20                         кв. Манастирски ливади                     1680 София

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975                                e-mail: office@thetaconsult.com