Експертна конференция 

25 май 2022


„Мониторинг на радиоактивнo замърсяване в градска среда“


Готовност на населението и организациите за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяванеХибридно събитие


Участието може да бъде както присъствено, така и online през платформата Zoom

Заповядайте на първата експертна конференция по темата
Физическият факултет (ФзФ) при Софийския университет “Св. Климент Охридски” има удоволствието да бъде домакин на първата експертна конференция на тема

„Мониторинг на радиоактивно замърсяване в градска среда. Готовност на населението и организациите за справяне с предизвикателствата при радиоактивно замърсяване“.

Конференцията ще се проведе на 25 май 2022 г., в сградата на ФзФ, зала А205. (карта)

Начало: 9:00.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/04/FzF.jpg


Организатори на Конференцията, заедно с ФзФ са дружество Тита–Консулт ООД, Сдружение Български Атомен Форум (БУЛАТОМ) и Българското Ядрено Дружество. Организации, доказали със своята дейност формирането на обективно обществено мнение за ядрената енергетика, като част от балансираната енергийна политика на България и провеждането на пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита.


Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

Обща информация


Достъп до Конференцията се получава след извършване на регистрация. Поради големият интерес към предложената тема и ограничените присъствени места, Конференцията ще бъде достъпна и през интернет (платформата Zoom), като линк за достъп се получава след регистрацията.

Конференцията е отворена за изнасяне на доклади по темата. Заявката за изнасяне на доклад трябва да се направи не по-късно от 22.05.2022 г. Още информация можете да намерите тук.

Във фоайето пред конферентната зала, ще се излагат постери, както и щандове с прибори, оборудване и екипировка, съгласно условията за участие. Как можете да заявите Вашето участие можете да видите тук.

Организаторите на Конференцията приканват държавни и общински организации, научни институти и промишлени предпрития, екологични организации и журналисти да участват в Конференцията и да представят своите доклади, постери и оборудване в следните 2 секции:

 1. Секция 1 (сутрин): Медът и жилото на ядрените и радиационни технологии. Крах или ренесанс на атомната енергия?
 2. Секция 2 (следобед): Йонизиращи лъчения и източници на радиоактивно замърсяване.

Предварителната програма на Конференцията, както и заявените до момента доклади, можете да намерите малко по-надолу.

Участието за всички гости и лектори е безплатно. Изложителите на прибори, оборудване, и др. (без изложителите на постери) заплащат еднократна такса в размер на 200 лв. (без ДДС). Изложителите, могат да участват във всички секции на конференцията, включително и с изнасяне на доклади, по темите на Конференцията. Ако докладът им е извън темите на Конференцията, или поради по-късно подадена заявка, същият може да бъде публикуван според общите условия на уеб-сайта на Тита-Консулт ООД.

За всички участници, ще бъде осигурени вода и топли напитки. Осигурен е свободен достъп с автомобили и паркинг до сградата на ФзФ.


Програма на Конференцията


Конферентен ден, 25.05.2022 г.:
8:00 – 9:00 Регистрация
9:00 – 9:15 Откриване на Конференцията
9:15 – 12:00 Секция 1
12:00 – 13:00 Обедна пауза
13:00 – 15:00 Секция 2
15:00 – 15:10 Дискусия
15:10 – 15:15 Закриване на Конференцията

Модератор: Цветан Андреев, Тита-Консулт ООД


Заявени доклади


Секция 1 – Медът и жилото на ядрените и радиационни технологии. Крах или ренесанс на атомната енергия?

 • 9:15 Политика и енергетика.
 • 9:40 Световната енергетика и отражението на процесите в нея върху България.
 • 10:00 Добри практики на Дирекция „Аварийна помощ и превенция„.
 • 11:00 Комуникация с масмедиите и населението. Медийно отразяване на радиоактивно замърсяване.
 • 11:20 Анализ на проучване на знанията и нагласите на гражданите в областта на радиоекологията и радиационната защита.
 • 11:40 Радиационен мониторинг и радиационно разузнаване. In Situ контрол на радиоактивните замърсявания.
9:15 Политика и енергетика.

Доклад на Богомил Манчев (БУЛАТОМ)

9:40 Световната енергетика и отражението на процесите в нея върху България.

Доклад на Петър Клисаров (ПППД)

10:00 Добри практики на Дирекция „Аварийна помощ и превенция„.

Доклад на Красимир Димитров (ДАПП, Столична община)

11:00 Комуникация с масмедиите и населението. Медийно отразяване на радиоактивно замърсяване.

Доклад на Атанас Кръстанов (Тита-Консулт ООД)

11:20 Анализ на проучване на знанията и нагласите на гражданите в областта на радиоекологията и радиационната защита.

Доклад на Младен Митев (ИЯИЯЕ-БАН)

11:40 Радиационен мониторинг и радиационно разузнаване. In Situ контрол на радиоактивните замърсявания.

 Доклад на Ивайло Пастухов (Акредитиран ОРК, Тита-Консулт ООД)


Секция 2 – Йонизиращи лъчения и източници на радиоактивно замърсяване

 • 13:00 Безопасност на високотемпературни малки модулни реактори.
 • 13:30 Ядрен и радиационен тероризъм.
 • 13:45 Инструменти и подходи за превенция на нелегалния трафик на радиоактивни материали.
 • 14:30 Пластмасови сцинтилатори за измерване на алфа и бета източници.
 • 14:45 Радиоактивни замърсявания – завещание и безхаберие.
13:00 Безопасност на високотемпературни малки модулни реактори.

Доклад на Йордан Янков (Nucleon Consulting)

13:30 Ядрен и радиационен тероризъм.

Доклад на Явор Андреев (Тита-Консулт ООД)

13:45 Инструменти и подходи за превенция на нелегалния трафик на радиоактивни материали.

Доклад на Александър Младенов (ИЯИЯЕ-БАН)

14:30 Пластмасови сцинтилатори за измерване на алфа и бета източници.

Доклад на Владислав Тодоров (студент ФзФ, катедра „Атомна физика“)

14:45 Радиоактивни замърсявания – завещание и безхаберие.

Доклад на Цветан Андреев (Тита-Консулт ООД)


Условия за изнасяне на доклад


Програмата за конференцията е запълнена изцяло и повече заявки за изнасяне на доклади няма да се приемат.

Времето за представяне на докладите ще бъде в рамките на 15 минути. При подаване на заявката за доклад, съответният автор следва да отбележи в коя секция да бъде включен. След всеки доклад ще има 5 мин. дискусия.

Всички доклади ще бъдат налични на уеб-страниците на Тита-Консулт ООД и на БУЛАТОМ до 6 (шест) работни дни след конференцията.Заявени постери


 • Аеро-гама обследвания. Представяне на дозиметрични прибори и апаратура.
 • Сравнение на разпространението на COVID-19 и радиоактивното замърсяване от Чернобилската атомна централа и предприетите защитни мерки за населението.
 • Омагьосан бюрократичен кръг – атипичен радиационен статус в бившата база на НЦРРЗ.
 • Постер на Дрегер Сейфти
 • Свободни позиции
Аеро-гама обследвания. Представяне на дозиметрични прибори и апаратура.

Постер на Тита-Консулт ООД

Сравнение на разпространението на COVID-19 и радиоактивното замърсяване от Чернобилската атомна централа и предприетите защитни мерки за населението.

Постер на Атанас Кръстанов

Омагьосан бюрократичен кръг – атипичен радиационен статус в бившата база на НЦРРЗ.

Постер на Атанас Кръстанов

Постер на Дрегер Сейфти
Свободни позиции


Излагането на постери е безплатно. Краен срок за заявка и представяне на постери е 22.05.2022 г.

Заявка за участие с постер можете да подадете на e-mail адрес a.krastanov@thetaconsult.com

За търговските дружества, които излагат оборудване, екипировка и др., таксата е в размер на 200 лв. (без ДДС). Краен срок за заявка за излагане на прибори и оборудване, както и за заплащане на таксата е 22.05.2022 г.

Заявка за участие с щанд с ободрудване, екипировка и др., можете да подадете на e-mail адрес a.krastanov@thetaconsult.com

Експонатите се предоставят и аранжират 1 час преди откриване на конференцията. За евентуална промяна на този срок, ще бъдете уведомени допълнително. Необходимо е, да има присъствие от страна на изложителя за демонстрация и запитвания, както и да осигури защита от повреди и загуба на експонатите. Експонатите няма да бъдат застраховани от организаторите.


РегистрацияРегистрацията вече е отворена!


Условия за регистрация


Броят на реално присъстващите участници в събитието, е ограничен до 120. Регистрация е възможна единствено след попълване на регистрационната форма, която е достъпна през бутона отдолу


В регистрационната форма посочвате и начинът на Вашето участие – присъствено или online (чрез платформата Zoom).

Потвърждение на вашата заявка за участие  и линк за отдалчена връзка ще получите на посочените от вас е-мейл или телефон.

Данни от регистрационната форма – име на участник и компания могат да бъдат разпространени сред участниците в събитието. Крайният срок за регистрация/плащане е  до 22 май 2022 г. Посетители на Конференцията, които са без доклади, могат да се регистрират в деня на конференцията.


Къде ще се проведе Конференцията?


бул. Джеймс Баучер 5,
1164 София, България
Физически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Зала А205
Линк с Google Локация


http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2022/04/FzF.jpg


Офис

София, 1164                                           бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1680                                           кв. Манастирски ливади                   ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com