Издателска дейност


Освен че предлага пълен инженеринг в областта на радиационния контрол и радиационната защита, Тита-Консулт допринася за подобряване на обучението на специалисти в тази област.

През годините фирмата е подпомогнала издаването на множество учебници и помагала за студентите от Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

http://www.thetaconsult.com/wp-content/uploads/2019/03/КНИГИ.jpg

Офис

София, 1164                                           бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1680                                           кв. Манастирски ливади                   ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. : 02 / 964 0950                           моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com