Доставка на апаратура

Тита-Консулт ООД предлага консултации, проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на богата гама от апарати и системи за радиационен контрол и дозиметрия, технологичен контрол и рентгенови скенери за сигурност на едни от най-големите световни производители.

Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

  • Радиационен контрол
  • Технологичен контрол
  • Рентгенови системи
  • Системи за сигурност
Радиационен контрол

Пълен спектър от апаратура за радиационен контрол на водещи световни производители. Стационарни системи за радиационен контрол на големи товари, преносими инструменти за измерване на гама лъчение, алфа и бета замърсяване, персонална дозиметрия и др.

Технологичен контрол

Технологичен контрол, но отново на базата на измерване на йонизиращо лъчение. Казано накратко,  контролиращата апартура представлява система източник-детектор и има редица предимства пред стандартните средства за контрол на технологични характеристики. Повече>>

Рентгенови системи

Системи за рентгеново сканиране на всякакви товари – от малки багажи и съдове за течности до цели камиони, влакове и контейнери. Автоматично разпознаване на различни материали и обекти на интерес. Повече >>

Системи за сигурност

Разработка и реализация на проекти за видеонаблюдение, контрол на достъп,

домофонни системи и сградна автоматизация.

Офис

София, 1164                                           бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1404                                           кв. Манастирски ливади                   ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. / факс.: 02 / 964 0950                моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com