English (United Kingdom)
СПОНСОРСТВО ПДФ Печат

В своята повече от 20-годишна история „ТИТА-КОНСУЛТ” ООД е оказвала финансова помощ за извършване на различни дейности. Някои от тях са изброени по-долу:

Дейности, свързани с кораба Радецки и Козлодуйския бряг:

 • ремонт и поддръжка на Националния музей-параход „Радецки”, гр. Козлодуй;
 • ремонт на Шлепа, към който се привързва кораба „Радецки”;
 • изработване на Мемориална плоча, поставена на входа на кораба „Радецки”;
 • изграждане на Музейна експозиция, посветена на Христо Ботев и неговата чета;
 • създаване на Фондация Общобългарски съвет за спасение на параход „Радецки”;
 • издаване на книга „Четата на Христо Ботев”;

Дейности, свързани с други социални обекти:

 • ремонт, реставрация и възстановяване на църквите в гр. Козлодуй, с. Градешница и с. Остров, област Враца;
 • изграждане на нов трафопост в с. Покрайна, област Видин;
 • парична помощ за фестивала на аматьорските театрални състави в гр. Козлодуй;
 • дарение на книги за читалище „Христо Ботев” в гр. Козлодуй;

Дейности, свързани с детски инициативи:

 • провеждане на детско-юношески футболен турнир в с. Бутан, община Козлодуй;
 • участие в инициативата на Президента Г. Първанов „Българската Коледа. Подарете надежда на дете в беда”;

Дейности, свързани с научни форуми:

 • провеждане на научни семинари и конференции в областта на Ядрената енергетика, Йонизиращите лъчения, Околната среда и др.;
 • тържестени чествания на кръгли годишнини на различни институции;

За много от изброените дейности има издадени Свидетелства за дарения.

 


последна промяна
23-11-2018
-->