English (United Kingdom)
РЕФЕРЕНЦИИ ПДФ Печат
New Document New Document

В своята повече от 20-годишна история ТИТА-КОНСУЛТ ООД винаги се е стремяла да изпълнява сключените поръчки/договори/проекти по възможно най-добрия начин – професионално, качествено, срочно. За тази цел Дружеството винаги е разчитало на своите висококвалифицирани специалисти (служители и сътрудници) и на тяхното отговорно отношение към поетите ангажименти.
Наличието на Референции и липсата на Рекламации показват, че ТИТА-КОНСУЛТ ООД изпълнява успешно своите задължения и удовлетворява напълно изискванията на своите Клиенти и Партньори. А това е добра предпоставка за по-нататъшното  развитие и успех на Дружеството.  

В приложения Списък са посочени предприятия, институти, ведомства и др., от които ТИТА-КОНСУЛТ ООД е получила Референции (Препоръки):

 

 

1 2 3
4 5 6

Специализирано поделение "РАО-Козлодуй" -

 „Процедура за освобождаване от регулиращ контрол на метали от инсталация за дезактивация на метални РАО“. 

 


последна промяна
23-11-2018
-->