English (United Kingdom)
ЧЛЕНСТВО ПДФ Печат

„ТИТА-КОНСУЛТ” ООД е редовен член на Българската стопанска камара (БСК) и е вписана в Търговския регистър на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и в Регистъра на Агенцията за малките и средните предприятия към Министерския съвет на Република България.
Дружеството е юридически член на Българския атомен форум (БУЛАТОМ).
Дружеството е колективен член на:

Фирмата е вписана в Регистъра като Малко предприятие с Удостоверение 167, от 2000 г.

 


последна промяна
23-11-2018
-->