English (United Kingdom)
АРХИВ ПРОЕКТИ 2016 ПДФ Печат
 1. „Предексплоатационен радиологичен мониторинг на площадка Радиана”;
 2. Договор за „Освобождаване от регулаторен контрол на материали от Машинна зала на СП „ИЕ 1-4 блок“;
 3. „Почистване и депониране на земни маси от Събирател 2“;
 4. „Метрологично осигуряване на средствата за измерване в СП „ПХРАО-Нови хан”;
 5. „Сервизна поддръжка на Портални монитори на границата на Република България“, по проект „Втора линия на защита”;
 6. „Анализ и ремонт на повредени резервни части“, част от проект „Втора линия на защита“;
 7. „Следгаранционна поддръжка на радиационни портални монитори, мобилни детекторни системи и ръчно преносимо оборудване за дозиметричен контрол“;
 8. „Сервизна поддръжка на 2 бр. мобилни скенери за инспектиране на товари”;
 9. „Осигуряване на радиационен контрол на гама-излъчватели в „Златна Панега-Цимент” АД”;
 10. „Сервизна поддръжка на уред Геоскан с ИЙЛ Cf-252”;
 11. Абонаментно сервизно техническо поддържане и ремонт на радиоизотопна апаратура в производство КПТО на „Лукойл Нефтохим Бургас“АД;
 12. Доставка на дозиметър, преносим, за измерване на мощността на еквивалентната доза на околната среда H*(10) от гама лъчение;

 


последна промяна
29-03-2018
-->