English (United Kingdom)
КАРИЕРИ ПДФ Печат

ТИТА-КОНСУЛТ ООД желае да привлече млади специалисти в своя колектив, за да осигури приемственост и подновяване на своя състав.
Необходими са ни предимно млади хора с технически специалности (инженерна физика, ядрена енергетика, електроника, електротехника, компютърни технологии и др.), които имат компютърна и чуждоезикова грамотност, които обичат динамиката и разнообразието в работата, и най-важното, които имат желание за работа и развитие.

В момента са налични следните свободни позиции:

  

  Желаещите да постъпят на работа в ТИТА КОНСУЛТ ООД трябва да отправят запитване на посочените в Контакти телефони и адреси на Централния офис в София

и при положителен отговор да подготвят следните документи:

  1. Молба (бланка- образец)
  2. Анкетен лист (бланка- образец)
  3. Професионална биография (свободен текст) или Европейския формат
  4. Документ за самоличност (копие)
  5. Документ за завършено образование (копие)
  6. Медицинско свидетелство
  7. Свидетелство за съдимост
  8. Трудова книжка (копие или препис- извлечение)
  9. Цветни снимки – 2 бр.

Документите се предават в Централния офис в София (Деловодство, Бизнес-секретар).
В периода, от 1 седмица до 1 месец, се провежда интервю и се обявява резултата.

БЛАНКИ

  Молба

  Анкетен лист 

 

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

  Обява

 

 


последна промяна
23-11-2018
-->