Офис

София, 1164, бул. Джеймс Баучер, № 5А

Нов офис

София, 1404, кв. Манастирски ливади, ул. Лъвски рид, № 20

Контакти

тел. / факс.: 02 / 964 0950                моб.: 0885 105975 office@thetaconsult.com